You are currently viewing ד”ר אלעד לאור לישראל היום: “בווירוסים מהעבר השייכים למשפחת הקורונה, היו פגיעות קוגניטיביות”
ד"ר אלעד לאור - על הקשר בין קורונה לירידה קוגניטיבית

ד”ר אלעד לאור לישראל היום: “בווירוסים מהעבר השייכים למשפחת הקורונה, היו פגיעות קוגניטיביות”

“אנחנו רואים כי במגפות עבר של וירוסים השייכים למשפחת הקורונה, כמו SARS ו-MERS, נרשמה פגיעה מסוימת במישור הקוגניטיבי בכחמישית מאלו שחלו במחלות אלה”, מציין ד”ר אלעד לאור העוסק בתחום הגריאטריה, במסגרת כתבה שאליה התראיין באתר ישראל היום. “ההשערה היא כי המספרים קרובים לכך גם בקרב מי שחלו בקורונה. לכן, יש חשש שנראה עלייה בשכיחות המחלות הנוירולוגיות שמזכירות אלצהיימר בשנים הבאות”. בכתבה פירט לאור לגבי מספר מחקרים שנערכו לאחרונה בנושא ובחנו את הקשר בין קורונה לבין פגיעות קוגניטיביות.

Rate this post

כתיבת תגובה