You are currently viewing האם יש קשישים שלא נוטלים המון תרופות בכל יום?
נטילת תרופות

האם יש קשישים שלא נוטלים המון תרופות בכל יום?

פוליפארמה, או בעברית “ריבוי תרופות”, היא תופעה המתארת שימוש במקביל במספר תרופות. תופעה זו מהווה דאגה רווחת בקרב האוכלוסייה המבוגרת, הנובעת לרוב מניהול של מצבים כרוניים ובעיות בריאות הקשורות לגיל. בעוד שפוליפארמה עשויה להיות הכרחית כדי לתת מענה לצרכים בריאותיים שונים, ד”ר אלעד לאור, גריאטר מנוסה, מצביע על הכרה גוברת בסיכונים הפוטנציאליים וההשפעות השליליות הקשורות לשימוש מופרז בתרופות בקרב מבוגרים.

נעמיק כאן בשאלה: האם ישנם קשישים שאינם זקוקים לתרופות רבות? נבחן בין היתר גורמים התורמים לריבוי תרופות, את החשיבות של מיטוב צריכת התרופות וגם באסטרטגיות למזעור נטילת תרופות מיותרות במבוגרים.

ראשית, נבין מהו ריבוי תרופות: מקובל להגדיר זאת כשימוש ב-5 או יותר תרופות במקביל, אם כי הסף עשוי להשתנות בהתאם להקשר. ככל שאנשים מתבגרים, הם נוטים לפתח מצבים כרוניים מרובים, מה שמוביל לרישום של תרופות רבות כדי לנהל את המצבים הללו ביעילות. בנוסף, שינויים פיזיולוגיים הקשורים לגיל, כגון חילוף חומרים של תרופות ורגישות מוגברת לתגובות שליליות, עלולים לסבך עוד יותר את ניהול התרופות במבוגרים. 

ההשפעה של ריבוי תרופות

בעוד שתרופות יכולות להועיל בניהול מצבים בריאותיים ושיפור איכות החיים, פוליפארמה טומנת בחובה מספר סיכונים, כולל סיכון מוגבר לתגובות שליליות, אינטראקציות תרופתיות, אי הקפדה על תרופות, פגיעה קוגניטיבית, נפילות, אשפוזים ואפילו תמותה. ד”ר אלעד לאור מסביר, כי הנטל של ניהול תרופות מרובות יכול לתרום לירידה במצב התפקודי ולירידה באיכות החיים בקרב מבוגרים.

ובכל זאת, יש כמה טיפוסים שלא נוטלים תרופות רבות

למרות השכיחות של פוליפארמה, ישנם אנשים קשישים שאולי אינם זקוקים לתרופות רבות. מספר גורמים עשויים לתרום לכך:

  1. מצב בריאותי כללי: קשישים השומרים על בריאות כללית טובה ויש להם מעט או אפס מצבים כרוניים, עשויים לדרוש פחות תרופות בהשוואה לאלה הסובלים ממחלות נלוות מרובות.
  2. גורמי אורח חיים: אימוץ אורח חיים בריא, כולל פעילות גופנית סדירה, תזונה מאוזנת, שתייה מספקת והפסקת עישון, יכולים לתרום לבריאות הכללית ולהפחית את הצורך בתרופות לניהול מצבים הקשורים לאורח החיים.
  3. בריאות מונעת: עיסוק בפרקטיקות בריאות מונעות, כגון חיסונים ואורח חיים המקדם בריאות, יכול לעזור להפחית את הסיכון לפתח מצבים כרוניים ובעקבותיו את הצורך בתרופות מתאימות.
  4. העדפות מטופלים: קבלת החלטות משותפת בין מטופלים ורופאים ממלאת תפקיד מכריע בקביעת ההתאמה של התרופות. חלק מהקשישים עשויים לתת עדיפות לאיכות חיים ולהעדיף גישה שמרנית לניהול תרופות, תוך התמקדות בניהול סימפטומים והתייחסות לחששות בריאותיים ספציפיים במקום נטילת תרופות מרובות.

מה הדרך להקטנת כמות התרופות?

עבור אנשים קשישים שאולי אינם זקוקים לתרופות רבות, גישה יזומה לניהול תרופות היא חיונית, טוען ד”ר אלעד לאור. זה כולל סקירות תרופות קבועות, שנערכות על ידי רופאים שונים, כדי להעריך את הנחיצות, ההתאמה, היעילות והבטיחות של כל תרופה. התהליך השיטתי של הפסקת תרופות מיותרות או שעלולות להיות מזיקות, הוא אסטרטגיית מפתח להפחתת ריבוי התרופות וייעול השימוש בתרופות בקרב מבוגרים. כלומר, אם אין צורך אמיתי בתרופה מסוימת, פשוט צריך לוודא שהיא אינה חיונית ולהוריד אותה מהרשימה.

נסכם זאת: פוליפארמה היא נושא מורכב עם השלכות משמעותיות על בריאותם ורווחתם של קשישים. בעוד שמבוגרים רבים נזקקים לתרופות מרובות כדי לנהל מצבים כרוניים, ישנם כאלה שאולי לא יזדקקו לכמות תרופות רבות, במיוחד אם הם שומרים על בריאות כללית טובה ואורח חיים בריא. המפתח הוא לזהות את אותם אנשים על ידי מערכת הבריאות ולאפשר להם חיים טובים, גם ללא רשימת תרופות ארוכה.

Rate this post

כתיבת תגובה