You are currently viewing להיות עם יד על הדופק: שאלות שעליכם לשאול לפני נטילת תרופות
נטילת תרופות - ד"ר אלעד לאור

להיות עם יד על הדופק: שאלות שעליכם לשאול לפני נטילת תרופות

רבות דיברנו באתר זה על נטילת תרופות מרובות, או “ריבוי תרופות“, תופעה המכונה באנגלית Polypharmacy. דנו בכך שמטרת התרופות היא טובה וחיובית, אבל שימוש לא נכון או ריבוי תרופות, עלולים להיות בעלי השלכות שליליות. ד”ר אלעד לאור מציין כי במיוחד בקרב קשישים, שחלקם אינם רואים כבעבר ובחלקם מופיעה תחילתה של דמנציה, עלול להיווצר קושי בנטילת תרופות נכונה.

לכן, ממליץ ד”ר אלעד לאור לשאול מספר שאלות לפני נטילת התרופה. נכון, לעתים חלק מהתרופות נלקחות יחד, אבל עדיין חשוב שיישאלו, אפילו ברמה היומית, השאלות הבאות:

“אנשים נוטים שלא לקרוא את העלון לצרכן”, טוען ד”ר אלעד לאור. “יש בעלון שכזה המון מידע, ולעתים הוא נראה לא נחוץ. אנשים אומרים לעצמם ‘מה הסיכוי שדווקא לי תופיע תופעת הלוואי הזו’. אבל כשיש ריבוי תרופות, קיים סיכוי לתופעות לוואי. שימו לב היטב מה אתם נוטלים מדי יום”.

Rate this post

כתיבת תגובה