You are currently viewing אלעד לאור: היכן עומד חיסון הקורונה לנוער?

אלעד לאור: היכן עומד חיסון הקורונה לנוער?

מנהל התרופות האמריקאי, ה-FDA, אישר כי החיסון לקורונה שפיתחה חברת פייזר עומד בקריטריונים הגבוהים גם עבור ילדים בגילאי 12-15. האישור הנוכחי נחשב להרחבה של האישור שניתן למבוגרים, ולכן לא נחשף לציבור באופן מפורט המידע מן הניסוי שנערך בבני נוער. 

מה אנחנו יודעים על החיסון בכל זאת?

“יש לנו מידע כללי בלבד על הניסוי אותו ערכה חברת פייזר”, אומר אלעד לאור. “הניסוי כלל כ2,200 נבדקים בקבוצת הגיל 12-15. כמחצית קיבלו את החיסון האמיתי והשאר קיבלו חיסון דמה (פלצבו). לפי הודעה שפרסמה החברה, בקבוצת הגיל הזו החיסון הראה יעילות של 100% במניעת מחלה תסמינית בקבוצה של מעל אלף בני נוער, לעומת 18 מקרים בקבוצה בגודל דומה שקיבלה חיסון דמה (פלצבו)”.

מה היו תופעות הלוואי? 

“תופעות הלוואי היו דומות לאלו שנמצאו בניסוי במבוגרים. כלומר, בעיקר תופעות חולפות של כאב באזור הזריקה. תופעות לוואי נוספות היו כאבי ראש, חולשה וחום בדומה לתופעות הלוואי שנצפו במבוגרים. לא נמצאו תופעות לוואי חמורות ולא התרחשו מקרי אלרגיה בניסוי הזה. בעקבות תוצאות הניסוי הזה, אישרו את החיסון לשימוש גם בקנדה, ולא רק בארה”ב”, אומר אלעד לאור. 

Rate this post

כתיבת תגובה