You are currently viewing אלעד לאור עונה: האם החיסון החדש לקורונה נכשל?

אלעד לאור עונה: האם החיסון החדש לקורונה נכשל?

בכל העולם מחפשים כעת חיסון שיפעל כנגד הקורונה. באוניברסיטת אוקספורד שבלונדון, בשיתוף עם חברת התרופות אסטראזנקה, פותח חיסון שמנבא תוצאות מבטיחות. למרות התוצאות המבטיחות, לפני כשבוע הודיעה החברה כי הם משהים את הניסוי הנוכחי בעקבות תופעת לוואי של אחד המשתתפים.

אז מה קרה שם?

ד”ר אלעד לאור מסביר: “כבר לפני מספר חודשים פרסמו החוקרים מאוניברסיטת אוקספורד ממצאים מעודדים, שיכולים ללמד אותנו על יעילותו של החיסון. קודם בדקו החוקרים את בטיחות החיסון על 1,000 אנשים, על מנת לוודא שלא נגרמות תופעות לוואי מזיקות ומסוכנות. בנוסף, בדקו החוקרים את התגובה החיסונית של הגוף לחיסון, ובסופו הוכתר הניסוי כמוצלח ביותר”.

האם הניסוי נכשל?

“החיסון פותח באוקספורד, והיה מבוסס על וירוס מהונדס שמקורו בשימפנזות. אותו הווירוס נושא מרכיבים של וירוס הקורונה האנושי, והמרכיבים הללו הם שגורמים לתגובה החיסונית בגוף”, מסביר אלעד לאור. הוא ממשיך: “בניסוי הקודם התעוררה תגובה חיסונית בנבדקים, דבר שיכול להעיד שהחיסון אכן יעיל. בשלב השלישי הניסוי בוצע על כמות גדולה מאוד של אנשים, ואז הופסק בשל חשש שאחד הנבדקים פיתח תופעת לוואי חמורה. לאחר בחינה של המקרה, הוחלט להמשיך בניסוי”.

האם הליך זה הוא יוצא דופן?

אלעד לאור עונה שלא. “בהליך פיתוח של תרופות וחיסונים רבים, אנשים לוקים לעתים במחלה החשודה כתופעת לוואי של הטיפול. ייתכן שמדובר בתופעת לוואי, אך יכול להיות שהתופעה כלל אינה קשורה. לכן מבצעים את אותם ניסויים בעשרות אלפי אנשים, על מנת לגלות את תופעות הלוואי”.

ד”ר לאור חותם: ” אם באמת מדובר בתופעת לוואי הקשורה לחיסון, ייתכן וניסוי זה ייכשל בסופו של דבר. כרגע לנו אין שום נתונים לקבוע האם מדובר בתגובה לחיסון או לא”.

Rate this post

כתיבת תגובה