You are currently viewing ד”ר אלעד לאור מסביר – החיסון הישראלי לקורונה יוצא לדרך

ד”ר אלעד לאור מסביר – החיסון הישראלי לקורונה יוצא לדרך

חברות רבות ברחבי העולם מנסות לפתח חיסון נגד נגיף הקורונה. חלק גדול מהן נמצאות בשלבים המתקדמים של ניסוייים בבני האדם. שלב זה מגיע לאחר ניסויים שונים במעבדה וניסויים על בעלי חיים. השבוע נודע שגם המכון הביולוגי בנס ציונה הצליח לפתח חיסון ולהגיע לשלב הניסויים בבני אדם. שלבים אלה יימשכו מספר חודשים.

מה עושים בניסויים אלו?

ד”ר אלעד לאור עונה:בשלב הראשון של הניסוי, שיתחיל בנובמבר, בודקים את בטיחות החיסון ומזריקים אותו ל-80 מתנדבים בריאים בני 18-55. בשלב זה בודקים האם החיסון מעורר תופעות לוואי מידיות והאם הנבדקים מפתחים נוגדנים”.

לאחר מכן, בשלב השני שצפוי להתחיל בדצמבר, ייבדק החיסון ב-960 מתנדבים בריאים. גם בשלב זה יבדקו היבטים הקשורים לבטיחות החיסון, מינונים שונים ובדיקות יעילות שונות”, אומר ד”ר אלעד לאור וממשיך להסביר: “בשלב השלישי והאחרון, ייערך ניסוי ב-30 אלף איש והוא כנראה יתחיל בחודשים אפריל-מאי. בשלב זה יבדקו את יעילותו של החיסון. אם שלב זה יהיה מוצלח, יהיה אפשר להתחיל לשווק את החיסון לאוכלוסיה הכללית”.

מתי יהיה חיסון?

“גם בתרחיש הכי אופטימי, ייקח עוד כשנה עד שנוכל לראות את החיסון בשוק”, מציין ד”ר אלעד לאור. 

Rate this post

כתיבת תגובה