You are currently viewing מהן תופעות הלוואי של מנת החיסון השנייה? אלעד לאור עונה

מהן תופעות הלוואי של מנת החיסון השנייה? אלעד לאור עונה

חברת פייזר קיבלה את אישור מנהל התרופות האמריקאי (FDA) להתחיל לשווק את החיסון שלה נגד וירוס הקורונה. מדובר בחיסון שניתן בשתי מנות, בהפרש של 21 ימים בין מנה למנה. 

החיסון מכיל מקטע גנטי קצר שנקרא mRNA, אשר יוצר במעבדה באופן מלאכותי. המקטע הגנטי הקצר בחיסון מעודד את התאים בגוף לייצר חלבונים שונים אשר נמצאים על פני הווירוס עצמו, כך שלאחר מכן הגוף מזהה את החלבונים האלה כחלבונים זרים ומתחיל לייצר תגובה חיסונית כנגדם, ובעצם כנגד הווירוס. 

מה קרה במחקר?

“על פי המידע שפורסם, ניתן לראות כי חלק מתופעות הלוואי במתן המנה השנייה היו בשכיחות גדולה יותר ביחס למנה הראשונה”, אומר ד”ר אלעד לאור. “רוב תופעות הלוואי לא היו שונות באופן מהותי בין המנה הראשונה למנה השנייה. ההסבר האפשרי הוא, שמכיוון שהגוף כבר נחשף לחיסון הראשון התגובה של המערכת החיסונית גדולה יותר במתן המנה השנייה. לכן גם שכיחות תופעות הלוואי ועוצמתן גדולות יותר”. 

מה היו תופעות הלוואי? 

“תופעות הלוואי הנפוצות היו כאבים במקום ההזרקה, עייפות וכאבי ראש”.

  

“דווקא תופעות הלוואי המקומיות היו בשכיחות דומה יחסית בין המנה הראשונה למנה השנייה”, אומר אלעד לאור. “תופעת הלוואי הנפוצה ביותר הייתה כאב במקום ההזרקה, תופעה שאנו רואים גם בחיסונים אחרים. רק אחוז אחד מכלל הנבדקים דיווחו על כאבים בעוצמה גדולה”.

“הצעירים דיווחו יותר על כאבים בהשוואה לנבדקים מבוגרים יותר. תופעת הלוואי של כאב במקום ההזרקה ירדה בשכיחותה בין המנה הראשונה לשנייה. נתונים המבססים טענה זו הם שבעוד ש-71% מהנבדקים המבוגרים דיווחו על כאב לאחר המנה הראשונה, רק 66% דיווחו על כאב לאחר המנה השנייה. אצל הנבדקים הצעירים היה כאב בשכיחות של 83% אחרי המנה הראשונה לעומת 78% לאחר המנה השנייה”.

“אף על פי כן, היו תופעות לוואי אחרות שהופיעו בשכיחות רבה יותר לאחר מתן המנה השנייה”.

מה היו תופעות הלוואי הנפוצות לאחר מתן המנה השנייה?

אלעד לאור מסביר: “חום התרחש רק באחוז אחד לאחר המנה הראשונה אצל הנבדקים המבוגרים, לעומת 11% לאחר המנה השנייה. בנבדקים צעירים (מתחת לגיל 55) חום התרחש ב-4% לאחר המנה הראשונה לעומת 16% לאחר המנה השנייה”.

” תופעת לוואי של כאב ראש התרחשה בשכיחות של 25% לאחר המנה הראשונה לעומת 39% במנה השנייה בנבדקים מבוגרים. גם כאבי שרירים התרחשו בשיעור נמוך יותר לאחר המנה הראשונה לעומת המנה השנייה בנבדקים מבוגרים. באופן כללי השימוש בתרופות להקלה בכאבים ובחום עלה מ-20% לאחר המנה הראשונה, ל-38% לאחר המנה השנייה. יש לציין ששלשולים נצפו באותה שכיחות פחות או יותר, לאחר המנה הראשונה ולאחר המנה השנייה”.

“כפי שניתן לראות, לאחר מתן המנה השנייה הצפי הוא ששכיחות ועוצמת תופעות הלוואי תגבר עקב הפעלה של מערכת החיסון. זאת מאחר והיא כבר נחשפה לחלבונים של וירוס הקורונה במנה הראשונה. חשוב לציין כי רוב התופעות נמשכו יום או יומיים בלבד וחלפו. באופן כללי, תופעות לוואי הן שכיחות בין חיסונים, והמצב אינו שונה בחיסון הקורונה של חברת פייזר. תופעות הלוואי מייצגות פעילות של מערכת החיסון, ולא נצפו תופעות לוואי משמעותיות שגרמו לתחלואה קשה או תמותה”, מסכם אלעד לאור. 

Rate this post

כתיבת תגובה