You are currently viewing ד”ר אלעד לאור מסביר: מה אנחנו יודעים על המוטציה הבריטית?

ד”ר אלעד לאור מסביר: מה אנחנו יודעים על המוטציה הבריטית?

בשבועות האחרונים חלה עלייה גבוהה בתחלואה בבריטניה, וממשלת בריטניה הכריזה על סגר הרמטי. רוב המדענים מעריכים כי העלייה הגבוהה בתחלואה מקורה בזן חדש של וירוס הקורונה הקרוי גם “הווריאנט הבריטי” או “המוטציה הבריטית”. אנו יודעים שנגיפים רבים עוברים שינויים גנטיים רבים כל הזמן. חלק מהשינויים יכולים לגרום לווירוס להיות יותר מדבק או יותר מסוכן. מחקרים עדכניים מלמדים שהווריאנט הבריטי יותר מדבק, אך לא יותר קטלני. למרות שאין עדיין מידע מוצק, ההערכות הן שהחיסונים יהיו יעילים נגדו.

מה מצאו המחקרים?

ד”ר אלעד לאור עונה: “מחקר ראשון מצא שהעומס הנגיפי גבוה יותר אצל האנשים שחלו בווריאנט הבריטי, בהשוואה לווירוס הקורונה הרגיל. כלומר, אנשים עם המוטציה הבריטית מדביקים יותר. מחקר נוסף מעריך שהווריאנט החדש מדבק ב-50 אחוזים ויותר”.

“להערכת חוקרים במחקר שלישי, הווריאנט החדש מדבק ב-40 עד 80 אחוזים יותר מהנגיף הרגיל”, מוסיף ד”ר אלעד לאור. “כמו כן, הם מצאו כי מבוגרים נדבקים בווריאנט החדש כ-20 אחוז פחות לעומת הנגיף הרגיל. לעומת זאת, שכיחות הווריאנט החדש גבוהה ב-25 אחוזים אצל ילדים עד גיל 9, וב-20 אחוזים בגיל 19-10. תוצאות אלה מלמדות כי ייתכן והווריאנט הבריטי מדביק יותר אוכלוסיות צעירות יותר. כמובן שקיימת אפשרות שאצל הגיל המבוגר נשמרים ונזהרים יותר, ולכן התחלואה שם יותר נמוכה”.

המוטציה החדשה לעומת הווירוס הרגיל

“באחד המחקרים החוקרים בדקו אם הווריאנט החדש של הנגיף קטלני יותר”, אומר ד”ר אלעד לאור. “הם השוו קבוצה של 1,769 חולים שנדבקו בנגיף הרגיל מול 1,769 נדבקים בווריאנט החדש, ומצאו שאין שום הבדל מבחינת אשפוזים או תמותה בין שתי הקבוצות. כלומר, הווריאנט החדש גורם למחלה דומה לנגיף הרגיל. לכן, הסכנה היא לא במחלה חמורה יותר, אלא בעלייה בתחלואה, שתגרום לעומס כבד על בתי החולים. החוקרים לא מצאו הבדל בהדבקה חוזרת אצל הווריאנט החדש. לכן, הערכות הן שהחיסון מספק הגנה טובה גם נגד הווריאנט הבריטי”. 

“ככל שחולף הזמן אנו צפויים למצוא עוד ועוד מוטציות ושינויים חדשים בנגיף הקורונה. התקווה היא שהחיסונים יהיו יעילים כנגד רוב זני הקורונה החדשים על מנת שנוכל להכחיד את המחלה”, חותם אלעד לאור.

 

 

Rate this post

כתיבת תגובה