You are currently viewing כבר לפני למעלה מעשור: בעיית ריבוי התרופות לקשישים העסיקה את מבקר המדינה
ד"ר אלעד לאור: כבר לפני למעלה מעשור מבקר המדינה דיבר על ריבוי תרופות

כבר לפני למעלה מעשור: בעיית ריבוי התרופות לקשישים העסיקה את מבקר המדינה

באתר זה כבר פרסמנו מספר תכנים הנוגעים לריבוי תרופות בקרב קשישים ולהשלכת התופעה הזו. עם התקדמות המחקר, התפתחו תרופות רבות המטפלות במגוון בעיות רפואיות. “אלא שהשילוב של תרופות רבות, עלול להוביל דווקא לתוצאה ההפוכה – שבו המבוגר סובל מתופעות לוואי”, מציין ד”ר אלעד לאור, המחזיק בניסיון עשיר בתחום הגריאטריה.

כבר במאי 2011 התריע מבקר המדינה על תופעת ריבוי התרופות והסכנות שבה. הוא ציין כי קשישים רבים מטופלים במספר תרופות גבוה תקופה ארוכה, וכי יש כאלו שנוטלים כ-20 תרופות במקביל. הוא ציין את המחקרים המצביעים על תרופות מיותרות שנוטלים קשישים וקרא לבחון בצורה שיטתית את מתן התרופות ואת אופן השימוש בהן.

הדברים באים על רקע מחקר של משרד המבקר את הטיפול שניתן לקשיaים שנוטלים מספר גבוה של תרופות (8 ומעלה). הוא בחן את משרד הבריאות ואת ארבע קופות החולים.

ד”ר אלעד לאור מציין כי מסקנותיו היו בין היתר כי קיימת שונות רבה בין שיעור הקשישים הנוטלים שמונה תרופות ויותר, בין הקופות השונות וקרא לבדוק את השונות הזו בכל הרמות. כמו כן הוא הציע לבצע בקרה על קופות החולים מצד האגף לרפואה בקהילה.

המלצה חשובה נוספת של המבקר הייתה להגביר את הפעילות של מרפאות להערכה גריאטרית. כמו כן, המליץ המבקר לשלב רוקח קליני בקהילה ובמחלקות האשפוז ועוד.

לעיקרי הדוח ניתן ללחוץ כאן

Rate this post

כתיבת תגובה