You are currently viewing מה אנחנו יודעים על המוטציה הישראלית של נגיף הקורונה? אלעד לאור

מה אנחנו יודעים על המוטציה הישראלית של נגיף הקורונה? אלעד לאור

בחודש שעבר הודיע משרד הבריאות כי קיימת מוטציה חדשה לקורונה שכנראה מקורה בישראל. מדובר במוטציה שנתגלתה כבר בחודש יוני אך עד כה נתגלו רק מספר מאוד מצומצם של אנשים שחולים בה. וירוס הקורונה עם המוטציה הישראלית אינו גורם לתחלואה קשה והחיסון לקורונה יעיל כנגדה.

מה אנחנו יודעים על המוטציה?

אלעד לאור עונה: “בהודעה שהופצה, פירט משרד הבריאות כי 181 איש נדבקו במוטציה, אך היא לא מהווה סכנה ממשית, לא עמידה בפני החיסונים ונמצאת בדעיכה. כידוע, וירוס הקורונה מתפתח ומשתנה כל הזמן ונוצרות גרסאות חדשות ושונות לווירוס. הגרסה הבריטית היא עדיין הגרסה הדומיננטית בבדיקות הקורונה בישראל, ומאז החודש שעבר מתגלה ביותר מ-90% מהבדיקות”.

מה עם החיסונים?

“כרגע החיסון של פייזר יעיל כנגד המוטציות, אך עם יעילות מופחתת לגבי חלק ממוטציות המטרה. כרגע נראה שאין צורך לעשות דבר והחיסון אכן יעיל כנגד הווריאנטים השונים. אף על פי כן, קיימת אפשרות כי תתפתח מוטציה נוספת שהחיסון לא יהיה יעיל כנגדה. ייתכן ונצטרך לקבל מנת חיסון נוספת על מנת שנוכל להיות מוגנים. ככל שהתחלואה גבוהה יותר כך גדלה האפשרות שיתפתחו מוטציות נוספות. הדרך היחידה למנוע התפתחות של מוטציות היא להוריד את התחלואה לרמה כל כך נמוכה שהיא לא תאפשר התפתחותן של מוטציות או ווריאנטים נוספים”, אמר אלעד לאור.

Rate this post

כתיבת תגובה