You are currently viewing מה עלול לקרות אם לא תטפלו בהגדלה שפירה של הערמונית?
שלפוחית השתן. עלולה להשתנות באי טיפול בערמונית המוגדלת

מה עלול לקרות אם לא תטפלו בהגדלה שפירה של הערמונית?

הגדלה שפירה של הערמונית היא מצב די נפוץ בקרב גברים, במיוחד בהגיעם לעשורים המתקדמים בחייהם. דוקטור אלעד לאור מדגיש כי זהו תהליך די טבעי, והמספרים אומרים כי כמחצית מן הגברים שעברו את גיל 50 חווים הגדלה שפירה של הערמונית, ואלו עולים עם הגיל.

דרכי הטיפול יכולות להיות בשינויי אורח החיים ובמעקב מתמיד אחר הערמונית. במקרים מסוימים, יידרש טיפול תרופתי שיסייע בהקלה על מתן השתן. בהינתן שהמצב אינו נסבל או מטריד גם בנטילת תרופות, יישקל ניתוח ערמונית או טיפול ייעודי.

ומה אם לא טיפלתם בהגדלה שפירה של הערמונית?

ההשלכות של אי טיפול בהגדלה שפירה של הערמונית הן כמובן התעוררות מרובה בלילה לצורך השתנה, זרם חלש או מקוטע וכדומה. ד”ר אלעד לאור מדגיש כי ההשלכות עלולות להיות קשורות יותר לשאריות השתן הנותרות בגופו של הגבר, על אף שהתרוקן. שאריות אלה עלולות להוות מקור לבעיות חמורות יותר:

  1. דם בשתן – ייתכן בשלב מתקדם של הגדלת הערמונית אך גם במצב התחלתי.
  2. חוסר יכולת לתת שתן – מצב זה מכונה אצירת שתן, ומחייב פנייה מהירה לרופא על מנת להשיג הקלה על ניקוז השתן.
  3. אבנים בדרכי השתן – כאשר השלפוחית לא מתרוקנת, ישנו סיכוי להתפתחות אבנים. אלה עלולות להביא לזיהום, לחסימה או לדם בשתן.
  4. שינויים המתרחשים בשלפוחית השתן – כאשר החסימה לא זוכה לטיפול, השלפוחית עלולה לפתח דופן עבה ושרירי, שמגדיל אותה ועלול להוביל לרקמה צלקתית בדופן שלה. שינויים אלו עלולים להביא לתופעה המכונה שלפוחית רגיזה. מצב זה יתבטא בדחיפות לתת שתן פעמים רבות ביום ואפילו בהרטבה לילית.
הגדלת ערמונית צפויה להתבטא בצורך רב לתת שתן - ד"ר אלעד לאור
הגדלת ערמונית צפויה להתבטא בצורך רב לתת שתן - ד"ר אלעד לאור
Rate this post

כתיבת תגובה